Female College Students
College Campus
Graduation
Graduates
Class
Graduation

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး

လွင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး

မေႃသွၼ်လူင်လုင်းၸၢႆးၾႃႈ လႄႈ မုၵ့်ၸုမ်းၵေႃတႆး မီးတၢင်းၶႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး သေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးမႃး တင်ႈတႄႇပီႊ 2014 ။ ပၢင် ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိူင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ် December ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈသေ မၵ်းမၼ်ႈလႆႈ တႃႈမုင်ႈႁၼ်၊  ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၸုမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်မႃးလႆႈ။ ပၢင် ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈလွၺ်တႆးလီ၊ ဝဵင်းၵႃလီႉ။ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 53 ၵေႃႉ ၽူႈလူင်ႉ လႅၼ်ႇတႆး၊​ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ (7)၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈ ငႄႈတႆး လႄႈ  ၸုမ်းၵေႃတႆး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းမၵ်းမၼ်ႈ ယူင်ႉ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၸၼ်ႉ ၸွမ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

တႃႈမုင်ႈႁၼ်(Vision)

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်း တႃႇတႆးသိုပ်ႇပဵၼ်တႆး။ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇ ၵူၼ်းတႆး ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉလီ တေႃႇတူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈတူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်းတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆးတၢင်း ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸူဝ်ႊပၢၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉလီ ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူႊ မိူင်း မိူင်းလႆႈ။

ယိူင်းမၢႆ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်း (Objectives)

  1. ထႅမ်တၢင်းဢွင်ႇမၢင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း - ၼႃႈၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိူင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တႃႇတေၵၢႆႇၶူဝ် ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ပၢႆးႁူႉမေႃတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းတီႈမိူင်းၵႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃး ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵၼ်းတေႃႇလႆႈ မိူင်းၵႆ ၼၼ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉလူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇ ၵူၼ်း တႆးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်တေ ၽိုၵ်းပၼ်၊​ ၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

  2. ၵၢၼ်တႃႇႁဵၼ်းႁူႉလႆႈတေႃႇၸူဝ်ႊ - ပဵၼ်တႃႇၽုၺ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸူဝ်ႊၶူပ်ႇယႂ်ႇၶဝ်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈမႅၵ်ႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႃငိုၼ်းတႃႇၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်၊ မေႃသွၼ်ၶဝ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တူင်ႇ ၵူၼ်းၶဝ် လႄႈ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၶဝ်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႊလႆႈသိုပ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႆႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႆႈတေႃႇၸူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇထႅမ်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းမေႃၵူၼ်းၼႂ်း တူင်ႇလႆႈတႃႇ သေႇတႃႇ ပၢၼ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းလိူၵ်ႈၸူဝ်ႊၶူပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  3. တၢင်းႁူႉမေႃၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ- သၢင်ႈတိုဝ်ႉတၢင်းတွၼ်ႊတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶဝ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၽိူမ်ႉထႅမ်လမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

Want to get involved in our Community college?

Donate
Volunteer