Describe your image.

ၶၢဝ်ႇလီၵေႃတႆး

ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး
လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ

The Tai And The Tai Kingdoms

Our Latest Events

ၵၢတ်ႇတႆႈ
Feb 20, 2018, 6:00 PM
Kaw Dai Organization
ၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၼွၵ်ႇမိူင်း တေမႃးပၼ် ပိုၼ့်ႁူႉလွင်ႈတိုဝ့်တၢင်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီး။ တေမီးပႃး တၢင်းၵႃႈၽိင်ႈထုင်းတႆးလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် တႆးၵူႊၸိူဝ်းၸိူဝ်း။ ယႃႇပေပၼ်တိုဝ့်တၢင်းလွတ်ႈၵႂႃႇ လၢႆႊလၢႆႊၶႃႈ…

ၸုမ်းၵေႃတႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူဢေႃႈ

 

“ၵေႃတႆး” ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၵ်းသဝ်းမီးဝႆႉယူႇၼႂ်း ၸေႊမိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ယုၵ်ႉမုၼ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူၺ်ႈလၢႆးပၢႆပႆႇၺႃႇ လႄႈ လၢႆးသၢင်ႈတၢင်ႉႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးလႄႈ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း။