ၶၢဝ်ႇလီၵေႃတႆး

Search

State testing preparation

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading....

ၶူးၾၢႆႇတႆး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး?

ဢိင်ၼိူင်ၶေႃႈထတ်းသၢင်ၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊၵေႃတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈတႄႇၶႆႈၸႂ် တေပၼ်ၶူးၾၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႊ ၽူႈၵေႃႉၶႂ်ႈ လႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈႁႅၼ်း25...

ၵၢတ်ႇတႆႈ
0 DAYS TO THE EVENT
ၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၼွၵ်ႇမိူင်း တေမႃးပၼ် ပိုၼ့်ႁူႉလွင်ႈတိုဝ့်တၢင်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီး။ တေမီးပႃး တၢင်းၵႃႈၽိင်ႈထုင်းတႆးလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် တႆးၵူႊၸိူဝ်းၸိူဝ်း။ ယႃႇပေပၼ်တိုဝ့်တၢင်းလွတ်ႈၵႂႃႇ လၢႆႊလၢႆႊၶႃႈ…
When
Feb 20, 2018, 6:00 PM – Feb 22, 2018, 10:00 PM
Where
Kaw Dai Organization,
Lashio, Myanmar (Burma)
Can you make it?
Details